Informacje związane z ASF można uzyskać w PIW Sieradz pod numerem telefonu 43 822 56 62 lub wysyłając pytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


UWAGA!

W tej sekcji artykułu publikujemy protokoły, które są stosowane przez Inspekcję Weterynaryjną podczas kontroli gospodarstw.
Proszę o zapoznanie się z wymogami w nich zawartymi.

  • Protokół SPIWET ASF 2021 - strefy - PDF 
  • Protokół SPIWET ASF 2021 - poza strefami - PDF 

Zgodnie z art. 12. ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt:

"W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 2 dni:
1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
2) ubój zwierzęcia gospodarskiego
– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia." 

PLW w Sieradzu
Leszek Przewłocki

ROZPORZĄDZENIE NR 12/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego - format PDF

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko:

Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii - szczegóły w ogłoszeniu (wersja PDF)

W związku z publikacją w Dz. U KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021r. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia informuję, że powiatowi lekarze weterynarii do czasu przesłania Państwu kompletu wytycznych i wzorów dokumentów z Głównego Inspektoratu Weterynarii mogą stosować wszystkie obowiązujące do tej pory zasady dotyczące przemieszczeń świń, uppz, produktów zwierzęcych pochodzących od świń, w tym sposobów znakowania mięsa wieprzowego oraz jego produktów, które są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Załączam jednocześnie pierwszy z szeregu dokumentów dotyczących wdrażania ww. nowego aktu prawnego, opisujący sposób wdrażania i interpretacji wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605. Przewidywany termin uzupełnienia procedur i wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do egzekwowania nowych wymagań planowany jest na dzień 5-6 maja br.

Dokument (wersja pdf):

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.