Aktualne

 • brak ogłoszeń

Zakończone:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że prowadzi nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych oraz innych osób do wykonywania czynności pomocniczych (techników weterynarii) w zakresie czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Osoby ubiegające się o wyznaczenie przedstawiają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sieradzu:

 1. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (załącznik)
 2. Formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy (załącznik)
 3. Oświadczenie o wyborze formy umowy (załącznik)
 4. Kopię dyplomu ukończenia studiów *
 5. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty *,
 6. Aktualne (z danego roku) zaświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza weterynarii *
 7. Kopię aktualnego szkolenia BHP,
 8. Kopie zaświadczeń o odbyciu stażu i praktyk w zakładach,
 9. Kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach istotnych do wykonywania czynności urzędowych na podstawie wyznaczenia,
 10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii lub technika weterynarii,
 11. Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 12. Aktualne zaświadczenie od lekarza okulisty (dot. wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni)
 13. W przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej zgodę pracodawczy (PLW lub WLW) na wyznaczenie,
 14. W przypadku lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

* dotyczy lekarzy weterynarii

W przypadku osób, które po raz pierwszy będą składały zgłoszenie wstępnej gotowości wymagane jest złożenie wszystkich wymienionych dokumentów (1-14 jeżeli dotyczą).

Osoby, które wcześniej były wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu składają trzy pierwsze załączniki oraz inne, które w dniu składania wstępnej gotowości wymagają aktualizacji.

Osoby zainteresowane wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie wyznaczenia powinny składać wymagane dokumenty i oświadczenia w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, w terminie do 31 maja 2024 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym, które przedmiotem jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu.

Szczegóły w załącznikach:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że prowadzi nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych oraz innych osób do wykonywania czynności pomocniczych (techników weterynarii) w zakresie czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzędowych w 2024 r.

Osoby ubiegające się o wyznaczenie przedstawiają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sieradzu:

 • Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o  Inspekcji Weterynaryjnej (załącznik)
 • Formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy (załącznik)
 • Oświadczenie o wyborze formy umowy (załącznik)
 • Kopię dyplomu ukończenia studiów *
 • Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty *,
 • Aktualne (z danego roku) zaświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza  weterynarii *
 • Kopię aktualnego szkolenia BHP,
 • Kopie zaświadczeń o odbyciu stażu i praktyk w zakładach,
 • Kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach istotnych do wykonywania czynności urzędowych na podstawie wyznaczenia,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii lub technika weterynarii,
 • Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza okulisty (dot. wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni)
 • W przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej zgodę pracodawczy (PLW lub WLW) na wyznaczenie,
 • W przypadku lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

* dotyczy lekarzy weterynarii

Osoby zainteresowane wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie wyznaczenia powinny składać wymagane dokumenty i oświadczenia w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, w terminie do 1 grudnia 2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.