Szanowni Państwo. Prosimy zapoznanie się z treścią komunikatu:

Zapraszamy Państwa o zapoznanie się z treścią ogłoszenia:

 

Na podstawie art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 409) oraz Zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie organizacji czasu pracy urzędów (M. P. z 2023 rpoz. 1189)

§ 1  

Ustalam czas pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu w sposób następujący

  • poniedziałek w godzinach: 7:30 - 18:00 
  • wtorek w godzinach: 7:30 - 15:30 
  • środa w godzinach: 7:30 - 15:30 
  • czwartek w godzinach: 7:30 - 15:30 
  • piątek w godzinach: 7:30 - 15:30 

Ustalam czas pracy biura w Wieruszowie w sposób następujący

  • poniedziałek w godzinach: 7:30 - 18:00 
  • wtorek w godzinach: 7:30 - 15:30 
  • środa w godzinach: 7:30 - 15:30 
  • czwartek w godzinach: 7:30 - 15:30

PLW w Sieradzu
Katarzyna Leszczyńnska