Na podstawie art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 409) oraz Zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie organizacji czasu pracy urzędów (M. P. z 2023 rpoz. 1189)

§ 1  

Ustalam czas pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu w sposób następujący

 • poniedziałek w godzinach: 7:30 - 18:00 
 • wtorek w godzinach: 7:30 - 15:30 
 • środa w godzinach: 7:30 - 15:30 
 • czwartek w godzinach: 7:30 - 15:30 
 • piątek w godzinach: 7:30 - 15:30 

Ustalam czas pracy biura w Wieruszowie w sposób następujący

 • poniedziałek w godzinach: 7:30 - 18:00 
 • wtorek w godzinach: 7:30 - 15:30 
 • środa w godzinach: 7:30 - 15:30 
 • czwartek w godzinach: 7:30 - 15:30

PLW w Sieradzu
Katarzyna Leszczyńnska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu
Ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz
ogłasza w dniu 29 lutego 2024 r.  nabór na stanowisko

SPRZĄTACZKI (1/2 etatu) – umowa o pracę na czas zastępstwa

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki,
 • dokładność,  staranność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • kultura osobista.