Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Kolejne ogniska ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń w stadach utrzymujących świnie. Aktualne informacje dostępne są pod adresem:
https://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci

 Przypominamy, że należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie afrykańskiego pomoru świń i każdego padłego dzika znalezionego w czasie polowań. Jeżeli hodowca stwierdza objawy zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego lekarza, wójta lub burmistrza.

 Materiały dotyczące choroby dostępne są w dziale AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ”.


Dni wolne od pracy w 2017 r.

„W związku z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni:

  1. 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy
  2. 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Dnia 6 kwietnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, uchylające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. Treść rozporządzenia do pobrania:


Akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Bezpieczeństwa

Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Bezpieczeństwa. Przepisy jednoznacznie określają, że w tej sytuacji, podpis musi zostać złożony osobiście na określonym wzorze formularza.

Nie ma możliwości zbierania podpisów w Internecie.

Formularze służące zbieraniu podpisów znajdują się pod adresem: http://bezpieczna-zywnosc.pl/zbieraj-podpisy/.

 

Po ich wydrukowaniu i podpisaniu należy je przesłać do Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub biura PIW Sieradz