Powiatowy Lekarz Weterynarii

 • lek. wet. Leszek Przewłocki

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • lek. wet. Tomasz Mroczek

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • lek. wet Monika Babiec -  starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności
 • lek. wet. Anna Grzegorzewska - starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności
 • mgr Anna Wolska - kontroler weterynaryjny
 • mgr inż Marta Wolska - kontroler weterynaryjny
 • mgr Magdalena Janik - kontroler weterynaryjny 
 • mgr inż. Marcin Golonka - starszy inspektor ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • lek. wet. Natalia Macuga
 • lek. wet. Kieler Izabela
 • mgr Angelika Świątek
 • inż. Ewa Łużyńska
 • tech. wet. Piotr Młoczek
 • tech. wet. Mirosława Piasecka

Zespół ds. finansów, księgowości

 • Główna księgowa mgr Bogusława Mes
 • Księgowa mgr Paulina Ornafel
 • Referent administracyjny mgr inż. Karolina Grzanka

Zespół ds. administracji i ochrony informacji niejawnych

 • Sekretarz kierownika jednostki mgr Monika Tokarska

Inspekcja Weterynaryjna -  oddział w Wieruszowie

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • lek. wet. Patrycja Golanowska - Inspektor Weterynaryjny
 • mgr inż. Gabriela Pieprzyk - Kontroler Weterynaryjny

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • mgr inż. Marzena Nowińska - Inspektor Weterynaryjny
 • Karolina Figiel - Kontroler Weterynaryjny