Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 .poz.1923 ze zm.)

Opłatę Skarbową pobiera się za dokonanie czynności urzędowych tj. :

 • za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek strony w wysokości - 10,00 zł, za wydanie
 • zaświadczenia na wniosek strony w wysokości - 17,00 zł,
 • za wydanie zezwolenia dla przewoźnika w wysokości - 616,00 zł (zezwolenie),
 • za wydanie poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, lub od każdej pełnej lub zaczętej stronicy w wysokości - 5,00 zł
 • za legalizację paszportu w wysokości - 26,00 zł
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości - 17,00 zł.

Dane do wpłaty:
GMINA MIASTO SIERADZ
Ul. Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

PKO BP SA
nr konta: 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

tytułem: opłata skarbowa za ...

DO POBRANIA DRUK WPŁATY:

Potwierdzenie dokonanej wpłaty/przelewu należy dołączyć do składanych dokumentów.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą: dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia.

Z opłaty skarbowej są zwolnione:

 • składane wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego – jeśli załatwiają sprawy urzędowe, które wiążą się z nieodpłatną działalnością,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
 • osoby fizyczne, które prowadzą czynną ochronę gatunkową oraz jeśli mają gospodarstwa rolne, leśne, rybackie narażone na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa

Podkategorie