Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu
Ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz
ogłasza w dniu 29 lutego 2024 r.  nabór na stanowisko

SPRZĄTACZKI (1/2 etatu) – umowa o pracę na czas zastępstwa

 WYMAGANIA:

  • wykształcenie minimum zasadnicze,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

  • doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki,
  • dokładność,  staranność,
  • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
  • kultura osobista.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym, które przedmiotem jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu.

Szczegóły w załącznikach: