Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że prowadzi stały nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych oraz innych osób do wykonywania czynności pomocniczych (techników weterynarii) w zakresie czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego:

 1. przeprowadzania badań rozpoznawczych (tuberkulinizacji bydła) i pobierania próbek do badań od bydła i świń (EBB, bruceloza, choroba Aujeszkiego) na terenie gm. Warta w powiecie sieradzkim
 2. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych i drobiu
 3. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia
 4. pobierania próbek do badań w zakresie bezpieczeństwa żywności

Osoby ubiegające się o wyznaczenie przedstawiają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sieradzu:

 • Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o  Inspekcji Weterynaryjnej (załącznik)
 • Formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy (załącznik)
 • Oświadczenie o wyborze formy umowy (załącznik)
 • Aktualne (z danego roku)  zaświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza  weterynarii *
 • Kopię aktualnego szkolenia BHP
 • Kopie zaświadczeń o odbyciu stażu i praktyk w zakładach
 • Kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach istotnych do wykonywania czynności wyznaczonych
 • Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza okulisty (dot. wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni)
 • Kopię dyplomu ukończenia studiów *
 • Kopię dyplomu specjalizacyjnego *
 • Kopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (technik weterynarii)
 • Zgodę PLW na wyznaczenie - jeżeli lekarz jest zatrudniony w innym inspektoracie weterynarii

* dotyczy lekarzy weterynarii

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do PIW w Sieradzu pocztą, osobiście lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty wysłane e-mailem należy dostarczyć również w oryginałach.