FILM - rozmowa z Panem Leszkiem Przewłockim - Powiatowym Lekarzem Weterynarii nt. ptasiej grypy w powiecie sieradzkim
https://youtu.be/9h1NTaIuK64