Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu
Ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz
ogłasza w dniu 29 lutego 2024 r.  nabór na stanowisko

SPRZĄTACZKI (1/2 etatu) – umowa o pracę na czas zastępstwa

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki,
 • dokładność,  staranność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz toalet w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu - 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie,
 2. Zgłoszenie, w formie CV, zawierające:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 7 marca 2024 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki” lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie maila: : „Nabór na stanowisko sprzątaczki”.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 822 56 62

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel: 43 822-56-62 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momen­cie,

a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobo­wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia da­nych.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da­nych Osobowych.

Informacja o wynikach naboru - nabór zakończony zatrudnieniem pracownika