Uprzejmie informujemy, że w związku ze zniesieniem stref objętych ograniczeniami w odniesieniu choroby ASF nie przeprowadza się już badań przed i poubojowych świń ubijanych na użytek własny.