Szanowni Państwo

Zwracamy uwagę , że od jutra wchodzi w życie nowy cennik, z którym należy się niezwłocznie zapoznać i stosować:

Proszę zwrócić uwagę, na nowe sposoby obliczeń stawek za kontrole zwierząt przeznaczonych do obrotu (świadectwa zdrowia) – stawka za czas pracy, a nie za sztuki.

Kwestie opłat za dojazdy są pominięte w tym rozporządzeniu , natomiast są przeniesione do zmienionej ustawy o IW – art. 16 ust 3b, 3c (2022 poz. 1570).

  1. Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

  1. Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną