Szanowni Państwo, informuję, że 17 grudnia br. opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2249

Zmiany regionalizacji w woj. łódzkim dotyczą zniesienia obszaru objętego ograniczeniami III w powiatach sieradzki, wieruszowskim i wieluńskim i zmiany na obszar objęty ograniczeniami I

Rozporządzenie obowiązuje od 18 grudnia 2021 r.