Pilne!
W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 18 października 2021 r. sygnatura WChZZ.432.425.2021, Główny Lekarz Weterynarii poleca w trybie pilnym przedłużenie terminu w zakresie wymogu posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego - odstępstwa do dnia 30 listopada 2021r.