Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

BIP

Epuap

Adres skrytki ESP: /piwsieradz/SkładESP

Dodatkowe informacje:

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

LOGOWANIE DLA LEKARZY

Odstrzał sanitarny dzików

Uprzejmie informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 2019 r., pod pozycją 19 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.

Link do rozporządzenia:

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/19/


Do hodowców trzody chlewnej w sprawie możliwości uznania regionu III województwa łódzkiego za urzędowo wolny od choroby Aujeszky’ego

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z sytuacją epizootyczną na terytorium Polski w zakresie występowania choroby Aujeszky’ego u świń, która uległa znaczącej poprawie, planuje na początku 2019 r. złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od tej choroby.

Na podstawie aktualnej sytuacji epizootycznej w przewidzianym terminie będzie można zgłosić do Komisji Europejskiej wszystkie regiony z terenu województwa łódzkiego, w tym region nr III obejmujący powiaty: sieradzki, wieruszowski, poddębicki, łęczycki, kutnowski.

Po uznaniu większości regionów Polski za urzędowo wolne zwiększy się ich konkurencyjność i możliwość wysyłki do innych krajów polskiej trzody chlewnej i wieprzowiny, co niewątpliwie wpłynie na krajowy rynek wieprzowiny.

W regionie uznanym za urzędowo wolny od choroby Aujeszky’ego  zmniejszeniu ulegnie ilość prób pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach stałego monitorowania choroby.

Po pozostaniu przy aktualnym statusie: wolności od wirusa choroby Aujeszkyego, przy wprowadzaniu do regionów uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń w celu hodowli lub produkcji muszą być spełnione dodatkowe wymagania weterynaryjne określone w art. 1 decyzji Komisji 2008/185/WE dotyczące między innymi dodatkowych badań laboratoryjnych.

 

Proszę o wyrażenie swojej opinii ramach prowadzonej akcji konsultacji: 

 

Wypełnij formularz

Dziękujemy za twoją opinię.


 

Lista urzędowych lekarzy

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu do badania na obecność włośni jedną z metod określoną w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 albo metodą badania trychinoskopowego mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięsa dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa

Powiat sieradzki

Lp.

Gmina/ miasto

Lekarz wet.

Adres lecznicy

1.

Błaszki

Cezary Jasiński

Michał Meler

Wiesław Noweta

Adam Rogoziński

98-235 Błaszki Lubanów 18a

98-235 Błaszki ul. Sieradzka 36

98-23 Błaszki Borysławice 76

98-23 Błaszki ul. Kościuszki 18

2.

Brąszewice

Michał Słomka

98-277 Brąszewice ul. Sieradzka 100

3.

Brzeźnio

Ryszard Stasiak,

Jacek Dobrzyński

98-275 Brzeźnio ul. Topolowa 19a

4.

Sieradz

Przemysław Błaszczyk

Jarosław Kowalski

 

 

Wojciech Małas

98-200 Sieradz ul. Władysława Jagiełły 16

Terenowa Pracownia Wytrawiania 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu 

98-200 Sieradz ul. Warneńczyka 1

98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 84c

5.

Goszczanów

Bogdan Noweta, Łukasz Noweta

98-215 Goszczanów ul. Osiedlowa 6

6.

Klonowa

Alicja Malczewska, Andrzej Skowron

98-273 Klonowa ul. Ks. Józefa Dalaka 4

7.

Wróblew

Józef Popłonikowski

98-285 Wróblew, Wągłczew 3a

8.

Warta

Aleksander Oganiaczyk

98-290 Warta, Duszniki 90

9.

Złoczew

Krzysztofa Rzepecka

Stanisław Nieruchaj- Krupa

Mirosław Wojnarowski

98-270 Złoczew ul. Kościelna 1

98-273 Klonowa, Owieczki 6

98-270 Złoczew ul. Kościelna 1

Powiat wieruszowski

Lp.

Gmina/ miasto

Lekarz wet.

Adres lecznicy

1.

Bolesławiec

Bogusław Motyl, Radosław Wenderski

98-430 Bolesławiec ul. Ogrodowa 7

2.

Czastary

Paweł Kukawski

98-410 Czastary ul. Szkolna 7

3.

Galewice

Maciej Sroka

63-600 Kępno Aleje Marcinkowskie 12f

4.

Lututów

Krzysztof Malczewski, Paweł Surma        Witold Goszczyński

98-360 Lututów ul. Klonowska 17

5.

Łubnice

Bogusław Motyl, Radosław Wenderski

98-430 Bolesławiec ul. Ogrodowa 7

6.

Sokolniki

Karol Wanatowicz

98-420 Sokolniki ul. Północna 8

7.

Wieruszów

Jerzy Szkopiński

98-400 Wieruszów ul. Nowa 1