Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

BIP

Epuap

Adres skrytki ESP: /piwsieradz/SkładESP

Dodatkowe informacje:

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

LOGOWANIE DLA LEKARZY

Portal IRZplus

Szybki i wygodny sposób na składanie zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń bez wizyty w BP ARiMR !

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html


Składki na ubezpieczenia społeczne a umowy-zlecenia – obecnie zgodnie z przepisami ustawy z 2 marca 2020

Składki na ubezpieczenia społeczne a umowy-zlecenia – obecnie zgodnie z przepisami ustawy z 2 marca 2020

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: 

art. 31zr 

„ Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka wpłacona.” 

art. 31zs ust. 1 

„ W przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne), zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.” 

Jak wynika z powyższego, pomimo zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, osoby prowadzące działalność gospodarczą zachowują prawo do świadczeń, tj. pomimo iż składki nie zostaną fizycznie wpłacone, uznaje się je jako opłacone. Oznacza to, iż nie zmienia się obecnie sytuacja ww. osób w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia – działalności gospodarczej i umowy zlecenia. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w przypadku skorzystania przez wyznaczonych lekarzy weterynarii z ulgi w postaci zwolnienia z opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dalej powinien zatem naliczać jedynie składkę zdrowotną (z tytułu umowy zlecenia). 

 

Z poważaniem 

r. pr. dr Michał Rudy


ROZPORZĄDZENIE NR 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 28.03.2020 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2020

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu

z dnia 28.03.2020 r. 

w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchyla się Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego.

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie, Urzędzie Gminy Wróblew, Urzędzie Gminy Goszczanów, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2020 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu

Leszek Przewłocki

 


Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID- 19

KOMUNIKAT

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID- 19 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu zwraca się z prośbą petentów o ograniczenie załatwiania spraw bezpośrednio w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, rekomendując jako  sposób załatwiania spraw drogę telefoniczną lub elektroniczną.

 

Poleca się stosowanie przez pracowników biura i petentów oraz innych osób przebywających w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu środków dezynfekcyjnych oraz zachowanie ostrożności.

 

Dane do kontaktu:
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 43 822-30-04
fax. 43 822-56-62


Warunki przemieszczania drobiu z gospodarstwa położonego w obszarze zagrożonym do wyznaczonej rzeźni.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu w związku:

1. ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt- wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby na terenie powiatu sieradzkiego;

2. rozporządzeniem nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego przekazuje warunki przemieszczania drobiu z gospodarstwa położonego w obszarze zagrożonym do wyznaczonej rzeźni.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2