Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Do pobrania dla Lekarzy

KALKULATOR RACHUNKÓW (świnie, prosięta, gęsi)

DZIAŁ ZAKAŹNY

Choroba Aujeszky'ego


DZIAŁ HIGIENY

Wytyczne dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczące przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrostanu zwierząt wraz z wzorami raportów z prowadzonego nadzoru:


INNE

 

Zakres czynności wyznaczonego lekarza weterynarii

Tryb pobierania opłat przez wyznaczonych lekarzy weterynarii w związku z czynnościami wynikającymi z wyznaczenia: