Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

BIP

Epuap

Adres skrytki ESP: /piwsieradz/SkładESP

Dodatkowe informacje:

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

LOGOWANIE DLA LEKARZY

Struktura

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu:
Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 • lek. wet. Leszek Przewłocki

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • lek. wet. Magdalena Kuras-Smolnik

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • lek. wet. Anna Grzegorzewska
 • lek. wet. Magdalena Kuras-Smolnik
 • tech. wet. Mirosława Piasecka
 • Kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż Marta Wolska

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • lek. wet. Paulina Betka
 • lek. wet. Kieler Jarosław
 • lek. wet, Kieler Izabela
 • mgr Angelika Świątek
 • tech. wet. Piotr Młoczek

Zespół ds. finansów, księgowości, administracji i ochrony informacji niejawnych

 • Sekretarz kierownika jednostki mgr Anna Militowska
 • Główna księgowa mgr Bogusława Mes
 • Księgowa mgr Paulina Ornafel
 • Referent administracyjny mgr inż. Karolina Grzanka

Zespół ds. pasz i utylizacji

 • mgr  inż Marcin Golonka

 Inspekcja Weterynaryjna -  oddział w Wieruszowie

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • Starszy Inspektor Weterynarii lek. wet. Jan Kurzawa
 • Kontroler weterynaryjny Magdalena Pieprzyk

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • Inspektor weterynaryjny mgr Marzena Nowińska