Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

BIP

Epuap

Adres skrytki ESP: /piwsieradz/SkładESP

Dodatkowe informacje:

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

LOGOWANIE DLA LEKARZY

Aktualności

Składki na ubezpieczenia społeczne a umowy-zlecenia – obecnie zgodnie z przepisami ustawy z 2 marca 2020

Składki na ubezpieczenia społeczne a umowy-zlecenia – obecnie zgodnie z przepisami ustawy z 2 marca 2020

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: 

art. 31zr 

„ Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka wpłacona.” 

art. 31zs ust. 1 

„ W przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne), zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.” 

Jak wynika z powyższego, pomimo zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, osoby prowadzące działalność gospodarczą zachowują prawo do świadczeń, tj. pomimo iż składki nie zostaną fizycznie wpłacone, uznaje się je jako opłacone. Oznacza to, iż nie zmienia się obecnie sytuacja ww. osób w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia – działalności gospodarczej i umowy zlecenia. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w przypadku skorzystania przez wyznaczonych lekarzy weterynarii z ulgi w postaci zwolnienia z opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dalej powinien zatem naliczać jedynie składkę zdrowotną (z tytułu umowy zlecenia). 

 

Z poważaniem 

r. pr. dr Michał Rudy