Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

BIP

Epuap

Adres skrytki ESP: /piwsieradz/SkładESP

Dodatkowe informacje:

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

LOGOWANIE DLA LEKARZY

Aktualności

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 28.03.2020 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2020

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu

z dnia 28.03.2020 r. 

w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchyla się Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego.

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie, Urzędzie Gminy Wróblew, Urzędzie Gminy Goszczanów, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2020 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu

Leszek Przewłocki