Załatw sprawę w Piw Sieradz

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Powiatowy Inspektorat Weterynarii opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Inspektoratu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że również w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu, przy ulicy Warneńczyka 1,  można pobrać druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie oraz Karty Usług w formie papierowej.

Sekretariat przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do PiW Sieradz i czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.