Aktualności

Tytuł Odsłony
Wzory oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierząt 44
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią 123
Odstrzał sanitarny dzików 188
Lista urzędowych lekarzy 479
Do pobrania dla hodowców świń – wzory obowiązujących rejestrów do prowadzenia w gospodarstwie. 406
Nowe zasady bioasekuracji! 537
Informacje dla osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi 873
Kolejne ogniska ASF 983
Grypa ptaków HPAI 4250
Afrykański pomór świń 912
Zmiana przepisów dotyczących obowiązków w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt od 18 października 2016 r. 936